Salt er ikke noe mennesket har funnet opp, men har vært en naturlig forekomst i naturen siden tidenes morgen.

Man vet ikke hvem som var den første som fikk smaken på salt, men både mennesker og dyr har nok tidlig merket seg
at man kunne få mettet saltsuget ved å slikke på en stein.

Så en dag, satt det en kar i fjæra og merket seg at der nettopp hadde vært en pytt saltvann etter flovannet,
var det nå bare et hvitt pulver igjen etter at solen hadde fordampet vannet. Han smakte på det, og vips – så hadde man den første saltmaker!

Salt har vært brukt i tusener av år blant annet som et konserveringsmiddel.

Vi må huske på at nesten samtlige generasjoner før oss har måttet lage maten sin uten bruk av fryser og kjøleskap! (selv om det høres utenkelig ut)
For å unngå at ferskmaten råtnet, ble den saltet og gjerne tørket. I tillegg til å være et konserveringsmiddel, er salt også en suveren smaksforsterker.

Man vet ikke nøyaktig hvor lang tilbake i historien profesjonell saltproduksjon strekker seg, men det er gjort arkeologiske funn
av saltutvinningsutstyr som har sin opprinnelse tilbake til prehistorisk tid.

Salt har hatt stor betydning gjennom menneskets historie, og er nok en av de få ting som er gjenkjennbart hos alle kulturer.

Alle har behov for salt, og utveksling og handel mellom de som kunne utvinne salt og de som ikke hadde tilgang har vært med på å skape
handelsruter og bygge sivilisasjoner. Tenk bare på at salt har vært et allment betalingsmiddel rundt om!

I disse økonomisk turbulente tider kan det kanskje være lurt å ta med et glass Arctic Salt på ferien for å være sikker?